Πλαίσιο λειτουργίας της ΑΔΥΕ

ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΔΟΜΗ ΥΓΕΙΑΣ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ

ADYE logo revised 2

Ταυτότητα

Η Αυτοοργανωμένη Δομή Υγείας Εξαρχείων (ΑΔΥΕ) αποτελεί μια προσπάθεια κοινοτικής πρωτοβάθμιας περίθαλψης, η οποία στηρίζεται ως δομή και στελεχώνεται από υγειονομικούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς επιστήμονες και κατοίκους. Ως κοινωνικό εγχείρημα είναι ανοικτό σε όποιον άνθρωπο θα ήθελε να προσφέρει τις υπηρεσίες του δωρεάν προς την κοινωνία, ανεξαιρέτως για όλους, και αποδέχεται τις οριζόντιες διαδικασίες ως πλαίσιο λειτουργίας.

Από τη μία πλευρά, καθιστούμε σαφές ότι δεν στοχεύουμε να υποκαταστήσουμε το υπάρχον κρατικό σύστημα υγείας που καταρρέει, και από την άλλη δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι δεν προσφέρουμε κανενός τύπου φιλανθρωπία. Θεωρούμε τη σημερινή πολιτική και οικονομική συγκυρία ως μόνιμη κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ως πόλεμο ενάντια στην κοινωνία. Επομένως, στον πόλεμο αυτό συμμετέχουμε από την πλευρά των αδυνάτων και της κοινωνίας που αγωνίζεται για τη χειραφέτησή της.
Άξονες  Λειτουργίας
Η ΑΔΥΕ έχει χαρακτήρα κινηματικό και αντιθεσμικό, διέπεται από τον αντιιεραρχικό τρόπο λειτουργίας της, την ισότιμη συμμετοχή και τον αμεσοδημοκρατικό τρόπο λήψης αποφάσεων.
Η ΑΔΥΕ δε συνεργάζεται με κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς, εταιρείες, οργανισμούς, ΜΚΟ και κόμματα. Οι ενέργειές της δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση πράξεις φιλανθρωπίας ούτε αστικό ανθρωπισμό, αλλά στοχευμένες ενέργειες άμεσης κοινοτικής δράσης ενταγμένες στο κίνημα για την κοινωνική απελευθέρωση.

Δεν προσφέρουμε απλώς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ψυχολογική βοήθεια σε όσους ανθρώπους απευθύνονται σε εμάς, αλλά συλλειτουργούμε για τη χειραφέτηση όλων. Βασικός στόχος και πεποίθηση όσων συμμετέχουμε είναι ότι η αλληλεγγύη μας προσφέρεται με βάση την αμοιβαιότητα και όχι εγωιστικά, δεδομένου ότι όλοι είμαστε εν δυνάμει, μετανάστες, άστεγοι, άνεργοι, επισφαλώς εργαζόμενοι, χωρίς πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη.
Συνεπώς, είναι ξεκάθαρη η θέση μας υπέρ των κοινωνικών εγχειρημάτων που έχουν σαν στόχο μια κοινωνία ελεύθερων ανθρώπων που διαμορφώνουν οι ίδιοι τους όρους (συν)ύπαρξής τους.
Ελάχιστη συμφωνία συμμετοχής:
1. Η Αυτοοργανωμένη Δομή Υγείας Εξαρχείων λειτουργεί σύμφωνα με το γενικό πλαίσιό της με στόχο την προαγωγή της υγείας και την προστασία της ζωής και της αξιοπρέπειας των ανθρώπων.
2. Οι βασικές λειτουργίες της ΑΔΥΕ είναι η προσφορά πρωτοβάθμιας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, άμεσης βοηθείας (λ.χ. σε περιπτώσεις διαδηλώσεων), ψυχολογικής υποστήριξης και ψυχοθεραπείας, χωρίς καμία διάκριση κουλτούρας, χρώματος, καταγωγής, σεξουαλικής ταυτότητας, ταυτότητας φύλου ή θρησκείας. Κατ’ επέκταση, δε μπορούν να συμμετέχουν άτομα με ρατσιστικές, εθνικιστικές, ξενοφοβικές, ομοφοβικές, σεξιστικές  ή φασιστικές ιδέες, συμπεριφορές και πρακτικές, ούτε άτομα που συνεργάζονται με κρατικές ή ιδιωτικές δυνάμεις ασφαλείας.
3. Οι αποφάσεις της ΑΔΥΕ λαμβάνονται στη γενική συνέλευσή της αμεσοδημοκρατικά, κατόπιν διαβούλευσης,  κατά σειρά με ομοφωνία / συναίνεση και ευρεία πλειοψηφία τριών τετάρτων (¾) των παρόντων. Κανένα μέλος της συνέλευσης δε δικαιούται να εμφανίζεται ότι εκπροσωπεί τη συνέλευση χωρίς προηγούμενη ανάθεση από αυτήν και για συγκεκριμένο σκοπό.
4. H χρήση του ονόματος της ΑΔΥΕ για ιδία χρήση και όφελος, καθώς και η άσκοπη αναπαραγωγή-προβολή δεν είναι σύμφωνη με το γενικό πνεύμα της συνέλευσης.