Πρόγραμμα της Αυτοοργανωμένης Δομής Υγείας Εξαρχείων για τον Δεκέμβριο

adue_programma_december_web