Αυτοοργάνωση, όχι ενσωμάτωση: για την πανελλαδική συνέλευση ΚΙΦΑ

Αυτοοργάνωση, όχι ενσωμάτωση:
για την πανελλαδική συνέλευση ΚΙΦΑ

Εν όψει της Πανελλαδικής Συνέλευσης των ΚΙΦΑ και δεδομένων και των τελευταίων δράσεων αρκετών από αυτά σε σχέση με το προσφυγικό ζήτημα, αλλά βέβαια και παλαιότερων, διαχωρίζουμε τη θέση μας και δηλώνουμε τα εξής:

Α. Η ΑΔΥΕ δημιουργήθηκε εν μέσω της κρίσης, αλλά ποτέ δεν στόχευσε να καλύψει τα κενά του κράτους που προϋπήρχαν και διογκώθηκαν από τη μνημονιακή πραγματικότητα. Γι’ αυτό δεν κάνουμε καμία διάκριση ανάμεσα σε ασφαλισμένους ή ανασφάλιστους, εύπορους ή άπορους, πρακτική που ακολουθείται κατά κόρον από πολλά ΚΙΦΑ, τα οποία ζητούν πιστοποίηση ανεργίας, απορίας, ασφαλιστικής ανικανότητας κ.λπ. από τους ανθρώπους που αιτούνται των υπηρεσιών τους.

Β. Η ΑΔΥΕ δεν αποτέλεσε  ποτέ τμήμα κομματικού σχεδιασμού προπαγάνδισης της επερχόμενης πρώτης φοράς αριστερά και, επομένως, αλληλέγγυας ψηφοθηρίας, όπως, αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων ότι αποτέλεσαν πολλά ΚΙΦΑ. Ως εκ τούτου, η ΑΔΥΕ δεν συνεργάζεται με κρατικούς και αυτοδιοικητικούς θεσμούς και ΜΚΟ, δεν πιστοποιείται από κανέναν, δεν εντάσσεται στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του ΕΚΕΠΥ αναφορικά με το προσφυγικό, όπως λ.χ. το ΚΙΦΑ Αθήνας, το ΚΙΦΑ Πειραιά και το Μητροπολιτικό Ιατρείο Ελληνικού. Επίσης, δεν πρόκειται να ενταχθεί στο κυβερνητικό πλάνο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας χαμηλού προϋπολογισμού.

Γ. Για την ΑΔΥΕ η αυτοοργάνωση δεν είναι ελκυστική αριστερίστικη παρέκκλιση, ούτε μία απλή διαδικασία λήψης αποφάσεων. Είναι πολιτικό πρόταγμα, παραδειγματική λειτουργία εκτός πλαισίων του αστικού καθεστώτος και τρόπος ενσάρκωσης της κοινωνικής αυτοδιεύθυνσης.

Για τους παραπάνω λόγους, αρνούμαστε να συμμετάσχουμε στην Πανελλαδική Συνέλευση των ΚΙΦΑ με τους όρους που αυτή καλείται και, αντίθετα, προτείνουμε τη σύγκλιση συντονιστικής συνέλευσης δομών υγείας που δεν βλέπουν την αυτοοργάνωση και την αλληλεγγύη εργαλειακά αλλά προταγματικά. Κατά συνέπεια, μην μας υπολογίζετε επίσης στην κατάρτιση του προϋπολογισμού κρατικής χρηματοδότησης των ΚΙΦΑ.

ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΔΟΜΗ ΥΓΕΙΑΣ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ