Το Ογκολογικό Παίδων ιδιωτικοποιείται

Το κράτος ιδιωτικοποιεί το μοναδικό παιδοογκολογικό τμήμα που υπάρχει στην Αθήνα, το ένα από τα δύο
στην χώρα. Σχεδιάζεται η σύσταση του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) με την ονομασία
«Ογκολογικό Κέντρο Παίδων Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ», στο οποίο θα ενσωματωθεί η
σημερινή Ογκολογική Μονάδα Παίδων του Αγία Σοφία, του Αγλαΐα Κυριακού, το τμήμα Παιδιατρικής
Αιματολογίας-Ογκολογίας, η Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών και η μονάδα Ειδικών
Θεραπειών Αιματολογίας-Ογκολογίας της Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής του ΕΚΠΑ. Παράλληλα εκχωρεί στο
«Κέντρο» κτηριακό και ιατρικό εξοπλισμό, καθώς και τα οικόπεδα του δημοσίου «κατά πλήρη κυριότητα,
νομή και κατοχή».
Η αρχή έγινε με τα δύο πρόσφατα νομοσχέδια που λειτουργούν ως Δούρειος Ίππος για την εισχώρηση
του ιδιωτικού τομέα στα δημόσια νοσοκομεία. Καθιστώντας νόμιμο το φακελάκι και αίροντας το
ασυμβίβαστο των ιατρών να κατέχουν θέση στο δημόσιο νοσοκομείο και παράλληλα να εργάζονται σε
ιδιωτικές επιχειρήσεις, το κράτος φρόντισε να διευκολύνει ακόμα περισσότερο τις πελατειακές σχέσεις.
Το σχέδιο νόμου που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση περιγράφει τη μετατροπή του ΕΛΠΙΔΑ σε Ν.Π.Ι.Δ.
και σύμφωνα με αυτό, τα χρήματα για τους μισθούς του προσωπικού «καταβάλλονται από το Κέντρο και
βαρύνουν τον προϋπολογισμό του μετά από ισόποση επιχορήγηση του Υπουργείου Υγείας». Τα χρήματα
των πολιτών θα καταλήγουν μέσω των δημοσίων ταμείων σε μια ιδιωτική επιχείρηση, η οποία μάλιστα θα
εξαιρείται από τη φορολογία. Τα έσοδα του κέντρου θα προέρχονται από το υπουργείο υγείας, συνέδρια,
φαρμακευτικές εταιρείες και δωρεές, στηρίζοντας επομένως την παιδιατρική ογκολογική φροντίδα στην
ανάπτυξη πελατειακών σχέσεων και επενδύσεων. Η προκήρυξη θέσεων αλλά και η έγκριση των
προσλήψεων θα γίνονται «με απόφαση του Υπουργού Υγείας», μια φράση που συναντάμε σχεδόν σε κάθε
παράγραφο του νέου νομοσχεδίου για την υγεία. Θα στελεχώνονται είτε από το προϋπάρχον προσωπικό
με αδιευκρίνιστες σχέσεις εργασίας είτε από ιδιωτικούς υπαλλήλους, εξυπηρετώντας ως εκ τούτου τους
μεγαλοεπιχειρηματίες του παιδικού καρκίνου (πανεπιστημιακούς καθηγητές, φαρμακευτικές εταιρίες).
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι επενδύσεις στις κλινικές μελέτες είναι υπέρογκες και ότι πάνω από το 20% των
κλινικών μελετών στην Ελλάδα γίνονται στο παιδοογκολογικό του Αγία Σοφία. Αμέσως γίνεται κατανοητό το
επιχειρηματικό ενδιαφέρον για αυτές από ιδιωτικούς φορείς και εν προκειμένω από το νέο Κέντρο Ελπίδα.
Τα παιδοογκολογικά τμήματα λειτουργούν υποδειγματικά ως τμήματα του δημόσιου νοσοκομείου, με
άριστα καταρτισμένο προσωπικό και πρόσβαση στις πιο σύγχρονες θεραπείες και θεραπευτικά
(ερευνητικά και μη) πρωτόκολλα. Παρέχουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους ασθενείς, καθώς και την
αναγκαία στήριξη στους γονείς τους. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι δεν έχουν καμία ιατρική αυτοτέλεια,
αφού μεγάλο μέρος της διάγνωσης, νοσηλείας και θεραπείας συντελείται στις παιδιατρικές κλινικές, ΜΕΘ,
εργαστήρια και χειρουργεία των δύο παιδιατρικών νοσοκομείων.
Άρα το κίνητρο γι’ αυτή την ιδιωτικοποίηση σίγουρα δεν είναι η βελτίωση των υπηρεσιών που λαμβάνουν
οι ασθενείς. Άλλωστε, το κράτος μας αποδεικνύει συνεχώς πως αυτό είναι το τελευταίο που το ενδιαφέρει,
φροντίζοντας για τη διαρκή υποβάθμιση κάθε υπηρεσίας παρεχόμενης από το δημόσιο.
Το σύνολο του προσωπικού ογκολογικών τμημάτων και οι γονείς των παιδιατρικών ασθενών δεν
συμφωνούν και αντιδρούν. Το κράτος όμως δεν θέλει να διαταράξει τις δικές του πελατειακές σχέσεις με
τους μεγαλοεπιχειρηματίες της υγείας.

Θεωρούμε δεδομένο ότι η υγεία δεν μπορεί παρά να είναι δημόσια.
Στον πόλεμο αυτόν ενάντια στην κοινωνία θα μας βρουν απέναντι τους.

Αυτοοργανωμένη Δομή Υγείας Εξαρχείων