Παρασκευή 21/7/2023, ενημέρωση-συζήτηση για την ιδιωτικοποίηση και υποβάθμιση της υγείας.